kí tự   XÔNG TRẦM
Máng vuông có nắp C150

Máng vuông có nắp C150

(Mã hàng: XT062)

Còn hàng

179.000 VNĐ

Xông trầm bát gỗ nắp đồng

Xông trầm bát gỗ nắp đồng

(Mã hàng: XT061)

Còn hàng

419.000 VNĐ

Xông trầm lá sen màu xanh ngọc C36

Xông trầm lá sen màu xanh ngọc C36

(Mã hàng: XT035)

Còn hàng

698.000 VNĐ

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ nhỏ C8

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ nhỏ C8

(Mã hàng: XT037)

Còn hàng

239.000 VNĐ

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ trung C22

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ trung C22

(Mã hàng: XT038)

Còn hàng

399.000 VNĐ

Xông trầm lư đồng đài sen to C36

Xông trầm lư đồng đài sen to C36

(Mã hàng: XT039)

Còn hàng

539.000 VNĐ

Xông trầm bát sứ tròn nhiều màu nắp đồng C7.5

Xông trầm bát sứ tròn nhiều màu nắp đồng C7.5

(Mã hàng: XT026)

Còn hàng

298.000 VNĐ

Xông trầm giả cổ con dê C12

Xông trầm giả cổ con dê C12

(Mã hàng: XT027)

Còn hàng

459.000 VNĐ

Xông trầm lư giả cổ liên hoa C20

Xông trầm lư giả cổ liên hoa C20

(Mã hàng: XT028)

Còn hàng

499.000 VNĐ

Xông trầm giả cổ hình trụ C11

Xông trầm giả cổ hình trụ C11

(Mã hàng: XT030)

Còn hàng

439.000 VNĐ

Tháp xông trầm chú tiểu C25

Tháp xông trầm chú tiểu C25

(Mã hàng: XT031)

Còn hàng

439.000 VNĐ

Xông trầm phật tọa đài sen C900

Xông trầm phật tọa đài sen C900

(Mã hàng: XT036)

Còn hàng

1.080.000 VNĐ

Đĩa lá nhỏ đốt trầm nụ C7

Đĩa lá nhỏ đốt trầm nụ C7

(Mã hàng: XT034)

Còn hàng

179.000 VNĐ

Xông trầm bàn tay tượng phật C80

Xông trầm bàn tay tượng phật C80

(Mã hàng: XT033)

Còn hàng

1.080.000 VNĐ

Tháp xông trầm hoa sen chú tiểu C75

Tháp xông trầm hoa sen chú tiểu C75

(Mã hàng: XT032)

Còn hàng

1.080.000 VNĐ

Xông trầm đạt ma sư tổ C-800

Xông trầm đạt ma sư tổ C-800

(Mã hàng: XT040)

Còn hàng

918.000 VNĐ

Xông trầm chú tiểu cây thông C80-850

Xông trầm chú tiểu cây thông C80-850

(Mã hàng: XT041)

Còn hàng

1.080.000 VNĐ

Xông trầm bình hồ lô 3 tầng C350

Xông trầm bình hồ lô 3 tầng C350

(Mã hàng: XT042)

Còn hàng

399.000 VNĐ

Xông trầm núi, thông, cây cầu C850

Xông trầm núi, thông, cây cầu C850

(Mã hàng: XT048)

Còn hàng

1.080.000 VNĐ

Xông trầm thác nước quả núi 3 tầng C350

Xông trầm thác nước quả núi 3 tầng C350

(Mã hàng: XT047)

Còn hàng

399.000 VNĐ

Xông trầm cây trúc 5 đốt C450

Xông trầm cây trúc 5 đốt C450

(Mã hàng: XT046)

Còn hàng

539.000 VNĐ

Xông trầm lá sen ba tầng C350

Xông trầm lá sen ba tầng C350

(Mã hàng: XT045)

Còn hàng

399.000 VNĐ

Xông trầm chú tiểu lá sen C35

Xông trầm chú tiểu lá sen C35

(Mã hàng: XT044)

Còn hàng

539.000 VNĐ

Xông trầm chú tiểu trên núi C950

Xông trầm chú tiểu trên núi C950

(Mã hàng: XT049)

Còn hàng

1.180.000 VNĐ

Xông trầm chú tiểu nằm trên cây màu vàng C950

Xông trầm chú tiểu nằm trên cây màu vàng C950

(Mã hàng: XT043)

Còn hàng

1.180.000 VNĐ

Ống gỗ đựng nhang 20g

Ống gỗ đựng nhang 20g

(Mã hàng: XT023)

Còn hàng

118.000 VNĐ

Ống gỗ đựng nhang 10g

Ống gỗ đựng nhang 10g

(Mã hàng: XT022)

Còn hàng

98.000 VNĐ

Hộp gỗ đựng nhang ống loại nhỏ

Hộp gỗ đựng nhang ống loại nhỏ

(Mã hàng: XT021)

Còn hàng

189.000 VNĐ

Hộp gỗ đựng nhang ống loại to

Hộp gỗ đựng nhang ống loại to

(Mã hàng: XT020)

Còn hàng

339.000 VNĐ

Máng dài

Máng dài

(Mã hàng: XT018)

Còn hàng

89.000 VNĐ

Máng ngắn

Máng ngắn

(Mã hàng: XT019)

Còn hàng

69.000 VNĐ

Xông trầm bát gỗ hoa sen nhỏ

Xông trầm bát gỗ hoa sen nhỏ

(Mã hàng: XT011)

Còn hàng

459.000 VNĐ