kí tự   TRANG SUC TRAM HUONG EN   kí tự   Bộ trang sức trầm hương
1

Bộ vòng tay + vòng cổ VN chìm C80

(Code: BVTS10)

Còn hàng

80.000.000 VNĐ
( 23.529 NDT )

Bộ nhẫn + khuyên tai bằng vàng C20

(Code: BVTS06)

Còn hàng

20.000.000 VNĐ
( 5.882 NDT )

Bộ vòng trang sức vàng trắng C50

(Code: BVTS03)

Còn hàng

50.000.000 VNĐ
( 14.706 NDT )

Bộ vòng tay + vòng cổ kalimanta

(Code: BVTS09)

Còn hàng

110.000.000 VNĐ
( 32.353 NDT )

Bộ vòng trang sức bằng vàng C35

(Code: BVTS01)

Còn hàng

35.000.000 VNĐ
( 10.294 NDT )

Bộ vòng trang sức bằng vàng C30

(Code: BVTS04)

Còn hàng

30.000.000 VNĐ
( 8.824 NDT )

Bộ vòng trang sức bằng vàng C40

(Code: BVTS02)

Còn hàng

40.000.000 VNĐ
( 11.765 NDT )

Bộ vòng cổ + tay kalimanta C45

(Code: BVTS05)

Còn hàng

45.000.000 VNĐ
( 13.235 NDT )