kí tự   SẢN PHẨM TRẦM HƯƠNG KHÁCmũi tên Sánh vụnmũi tên Sánh vụn nhỏ hộp giấy loại 15g

Sánh vụn nhỏ hộp giấy loại 15g

Giá tiền: 250.000 VNĐ
nút mua hàng nhanh

- Xuất xứ: Trầm Việt Nam

- Trọng lượng: 15g

- Công dụng: Đốt 

- Giá: 250.000/1 hộp 15g