Nhang Tăm Loại B

Giá tiền: 539.000 VNĐ
nút mua hàng nhanh

- Xuất xứ: Made in Việt Nam

- Số lượng que: 80

- Thời gian cháy: 50 phút

- Trọng lượng: 100g