Nhang Tăm Loại D

Giá tiền: 118.000 VNĐ
nút mua hàng nhanh

- Xuất xứ: Made in Việt Nam

- Số lượng que: 75

- Thời gian cháy: 50 phút

- Trọng lượng: 90g