Nhang Ống loại C

Giá tiền: 750.000 VNĐ
nút mua hàng nhanh

- Xuất xứ: Made in Việt Nam

- Số lượng que: 130 (+-5)

- Thời gian cháy: 30 phút

- Trọng lượng: 20g