Nhang Ống loại D

Giá tiền: 400.000 VNĐ
nút mua hàng nhanh

- Xuất xứ: Made in Việt Nam

- Số lượng que: 75 (+-5)

- Thời gian cháy: 25 phút

- Trọng lượng: 20g