kí tự   NHANG TRẦM HƯƠNGmũi tên Nhang Không tăm trầm hươngmũi tên Nhang ống nén to loại phổ thông

Nhang ống nén to loại phổ thông

Giá tiền: 798.000 VNĐ
nút mua hàng nhanh

- Xuất xứ: Trầm hương Việt Nam

- Số lượng que: 50 (+-5)/hộp

- Thời gian cháy:  120 phút