kí tự   NHANG TRẦM HƯƠNGmũi tên Nhang Vòng trầm hươngmũi tên Nhang vòng phổ thông loại nhỏ C200

Nhang vòng phổ thông loại nhỏ C200

Giá tiền: 238.000 VNĐ
nút mua hàng nhanh

- Tên: Nhang vòng phổ thông loại nhỏ C200

- Nguyên liệu: Trầm hương tự nhiên

- Số lượng: 48 vòng

- Thời gian đốt : 2 tiếng rưỡi/vòng