Home New Trầm Hương Kim Long cung thỉnh Phật Ngọc Hoà Bình tại chùa Hồng Phúc, Hải Phòng