kí tự   XÔNG TRẦM
Xông trầm lư điện

Xông trầm lư điện

(Mã hàng: XT092)

Còn hàng

1.150.000 VNĐ

Xông trầm hòn non bộ

Xông trầm hòn non bộ

(Mã hàng: XT091)

Còn hàng

600.000 VNĐ

Xông trầm điện L trắng hoa đào

Xông trầm điện L trắng hoa đào

(Mã hàng: XT090)

Còn hàng

3.500.000 VNĐ

Xông trầm lư điện sứ trắng L

Xông trầm lư điện sứ trắng L

(Mã hàng: XT089)

Còn hàng

2.500.000 VNĐ

Xông trầm tứ đồng tử

Xông trầm tứ đồng tử

(Mã hàng: XT069)

Còn hàng

450.000 VNĐ

Xông trầm mắt mèo

Xông trầm mắt mèo

(Mã hàng: XT003)

Còn hàng

1.800.000 VNĐ

Xông trầm quả táo

Xông trầm quả táo

(Mã hàng: XT002)

Còn hàng

500.000 VNĐ

Xông trầm tinh dầu màu xanh ngọc

Xông trầm tinh dầu màu xanh ngọc

(Mã hàng: XT001)

Còn hàng

400.000 VNĐ

Xông trầm nắp đồng hoa cúc

Xông trầm nắp đồng hoa cúc

(Mã hàng: XT064)

Còn hàng

250.000 VNĐ

Xông trầm nắp đồng trạm rồng

Xông trầm nắp đồng trạm rồng

(Mã hàng: XT065)

Còn hàng

300.000 VNĐ

Tay phật bát ấn

Tay phật bát ấn

(Mã hàng: XT071)

Còn hàng

550.000 VNĐ

Thác đất chú tiểu thiền

Thác đất chú tiểu thiền

(Mã hàng: XT076)

Còn hàng

480.000 VNĐ

Thác nước con trâu

Thác nước con trâu

(Mã hàng: XT075)

Còn hàng

380.000 VNĐ

Thác núi lọ hoa

Thác núi lọ hoa

(Mã hàng: XT070)

Còn hàng

280.000 VNĐ

Ấm cung xuân

Ấm cung xuân

(Mã hàng: XT079)

Còn hàng

950.000 VNĐ

Xông trầm phật tọa liên hoa

Xông trầm phật tọa liên hoa

(Mã hàng: XT067)

Còn hàng

480.000 VNĐ

Xông trầm bát gỗ hương to

Xông trầm bát gỗ hương to

(Mã hàng: XT082)

Còn hàng

500.000 VNĐ

Đạt ma sư tổ

Đạt ma sư tổ

(Mã hàng: XT068)

Còn hàng

680.000 VNĐ

Quan Vân Trường

Quan Vân Trường

(Mã hàng: XT073)

Còn hàng

1.250.000 VNĐ

Long chầu hổ phụng

Long chầu hổ phụng

(Mã hàng: XT077)

Còn hàng

650.000 VNĐ

Tây Du Ký

Tây Du Ký

(Mã hàng: XT072)

Còn hàng

280.000 VNĐ

Xông trầm bát gỗ nắp đồng

Xông trầm bát gỗ nắp đồng

(Mã hàng: XT061)

Còn hàng

350.000 VNĐ

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ nhỏ C8

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ nhỏ C8

(Mã hàng: XT037)

Còn hàng

200.000 VNĐ

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ trung C22

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ trung C22

(Mã hàng: XT038)

Còn hàng

350.000 VNĐ

Xông trầm phật tọa đài sen C900

Xông trầm phật tọa đài sen C900

(Mã hàng: XT036)

Còn hàng

900.000 VNĐ

Đĩa lá nhỏ đốt trầm nụ C7

Đĩa lá nhỏ đốt trầm nụ C7

(Mã hàng: XT034)

Còn hàng

150.000 VNĐ

Xông trầm bàn tay tượng phật C80

Xông trầm bàn tay tượng phật C80

(Mã hàng: XT033)

Còn hàng

900.000 VNĐ

Xông trầm bình hồ lô 3 tầng C350

Xông trầm bình hồ lô 3 tầng C350

(Mã hàng: XT042)

Còn hàng

350.000 VNĐ

Xông trầm chú tiểu trên núi C950

Xông trầm chú tiểu trên núi C950

(Mã hàng: XT049)

Còn hàng

950.000 VNĐ

Ống gỗ đựng nhang 20g

Ống gỗ đựng nhang 20g

(Mã hàng: XT023)

Còn hàng

100.000 VNĐ

Ống gỗ đựng nhang 10g

Ống gỗ đựng nhang 10g

(Mã hàng: XT022)

Còn hàng

80.000 VNĐ