kí tự   SẢN PHẨM TRẦM HƯƠNG KHÁC   kí tự   Ấm pha trà Kim Long
1
Di lặc sứ trắng

Di lặc sứ trắng

(Mã hàng: AC009)

Còn hàng

1.250.000 VNĐ

Ngựa phi men xanh

Ngựa phi men xanh

(Mã hàng: AC019)

Còn hàng

2.250.000 VNĐ

Ngựa phi kéo củ cải

Ngựa phi kéo củ cải

(Mã hàng: AC020)

Còn hàng

1.250.000 VNĐ

Bộ ấm pha trà tây du ký

Bộ ấm pha trà tây du ký

(Mã hàng: AC010)

Còn hàng

1.350.000 VNĐ

Chú tiểu cao sơn

Chú tiểu cao sơn

(Mã hàng: AC012)

Còn hàng

900.000 VNĐ

Rồng gốm đen

Rồng gốm đen

(Mã hàng: AC014)

Còn hàng

750.000 VNĐ

Bộ men trắng như ý

Bộ men trắng như ý

(Mã hàng: AC004)

Còn hàng

1.200.000 VNĐ

Bộ ấm chén cá chép hoa sen

Bộ ấm chén cá chép hoa sen

(Mã hàng: AC007)

Còn hàng

1.050.000 VNĐ

Bộ ấm chén đàn voi chữ

Bộ ấm chén đàn voi chữ

(Mã hàng: AC021)

Còn hàng

1.650.000 VNĐ

Bộ ấm chén Ngựa phi men xanh

Bộ ấm chén Ngựa phi men xanh

(Mã hàng: AC019)

Còn hàng

2.250.000 VNĐ

Bộ ấm chén Kỳ lân trắng

Bộ ấm chén Kỳ lân trắng

(Mã hàng: AC008)

Còn hàng

1.250.000 VNĐ

Bộ ấm chén rồng đất

Bộ ấm chén rồng đất

(Mã hàng: AC022)

Còn hàng

850.000 VNĐ

Bộ ấm chén đường tăng

Bộ ấm chén đường tăng

(Mã hàng: AC010)

Còn hàng

1.350.000 VNĐ

Bộ ấm chén tay phật sen

Bộ ấm chén tay phật sen

(Mã hàng: AC011)

Còn hàng

1.250.000 VNĐ