kí tự   XÔNG TRẦM   kí tự   Bộ đốt trầm hương
1
Xông trầm nắp đồng hoa cúc

Xông trầm nắp đồng hoa cúc

(Mã hàng: XT064)

Còn hàng

Liên Hệ

Xông trầm nắp đồng trạm rồng

Xông trầm nắp đồng trạm rồng

(Mã hàng: XT065)

Còn hàng

Liên Hệ

Xông trầm bát gỗ hương to

Xông trầm bát gỗ hương to

(Mã hàng: XT082)

Còn hàng

500.000 VNĐ

Xông trầm bát gỗ nắp đồng

Xông trầm bát gỗ nắp đồng

(Mã hàng: XT061)

Còn hàng

419.000 VNĐ

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ nhỏ C8

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ nhỏ C8

(Mã hàng: XT037)

Còn hàng

239.000 VNĐ

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ trung C22

Xông trầm lư đồng đài sen cỡ trung C22

(Mã hàng: XT038)

Còn hàng

399.000 VNĐ

Ống gỗ đựng nhang 20g

Ống gỗ đựng nhang 20g

(Mã hàng: XT023)

Còn hàng

118.000 VNĐ

Ống gỗ đựng nhang 10g

Ống gỗ đựng nhang 10g

(Mã hàng: XT022)

Còn hàng

98.000 VNĐ

Hộp gỗ đựng nhang ống loại nhỏ

Hộp gỗ đựng nhang ống loại nhỏ

(Mã hàng: XT021)

Còn hàng

189.000 VNĐ

Hộp gỗ đựng nhang ống loại to

Hộp gỗ đựng nhang ống loại to

(Mã hàng: XT020)

Còn hàng

339.000 VNĐ

Máng dài

Máng dài

(Mã hàng: XT018)

Còn hàng

89.000 VNĐ

Máng ngắn

Máng ngắn

(Mã hàng: XT019)

Còn hàng

69.000 VNĐ

Xông trầm bát gỗ hoa sen nhỏ

Xông trầm bát gỗ hoa sen nhỏ

(Mã hàng: XT011)

Còn hàng

459.000 VNĐ

Xông trầm hình tháp bằng sứ

Xông trầm hình tháp bằng sứ

(Mã hàng: XT013)

Còn hàng

989.000 VNĐ

Đĩa đỉnh nhang vòng

Đĩa đỉnh nhang vòng

(Mã hàng: XT025)

Còn hàng

628.000 VNĐ

Xông trầm bàn tay Phật cỡ trung

Xông trầm bàn tay Phật cỡ trung

(Mã hàng: XT009)

Còn hàng

749.000 VNĐ

Xông trầm đốt nhang không tăm bằng gỗ

Xông trầm đốt nhang không tăm bằng gỗ

(Mã hàng: XT016)

Còn hàng

1.499.000 VNĐ

Xông trầm hình lá

Xông trầm hình lá

(Mã hàng: XT015)

Còn hàng

865.000 VNĐ

Xông trầm Nam quốc màu xanh

Xông trầm Nam quốc màu xanh

(Mã hàng: XT004)

Còn hàng

1.590.000 VNĐ

Xông trầm Quả táo

Xông trầm Quả táo

(Mã hàng: XT002)

Còn hàng

649.000 VNĐ