kí tự   TRẦM CẢNH - KỲ NAM   kí tự   Điêu khắc trầm hương
1
Mặt phật treo xe ô tô

Mặt phật treo xe ô tô

(Mã hàng: TTOT01)

Còn hàng

900.000 VNĐ

Tượng phật Việt Nam

Tượng phật Việt Nam

(Mã hàng: TPVN)

Còn hàng

Liên Hệ

Tượng phật Việt Nam

Tượng phật Việt Nam

(Mã hàng: TPVN)

Còn hàng

Liên Hệ

Tượng miếng song long chầu mặt nguyệt C125

Tượng miếng song long chầu mặt nguyệt C125

(Mã hàng: KT002)

Còn hàng

125.000.000 VNĐ

Miếng Indo khắc tượng C18

Miếng Indo khắc tượng C18

(Mã hàng: TM041)

Hết hàng

18.000.000 VNĐ

Miếng Indo khắc tượng C18

Miếng Indo khắc tượng C18

(Mã hàng: TM041)

Hết hàng

18.000.000 VNĐ

Miếng Indo khắc tượng C18

Miếng Indo khắc tượng C18

(Mã hàng: TM041)

Hết hàng

18.000.000 VNĐ

Miếng Indo khắc tượng C18

Miếng Indo khắc tượng C18

(Mã hàng: TM041)

Hết hàng

18.000.000 VNĐ

Tượng Sa Tăng

Tượng Sa Tăng

(Mã hàng: CCVN)

Còn hàng

Liên Hệ

Mặt phật di lặc

Mặt phật di lặc

(Mã hàng: MPDL01)

Còn hàng

8.000.000 VNĐ

Mặt phật chìm C13

Mặt phật chìm C13

(Mã hàng: MPC01)

Còn hàng

13.000.000 VNĐ

Mặt phật đen C10

Mặt phật đen C10

(Mã hàng: MPDL02)

Còn hàng

10.000.000 VNĐ

Tượng Phật Di Lạc chìm

Tượng Phật Di Lạc chìm

(Mã hàng: MPDL)

Còn hàng

Liên Hệ

Phật bà tọa Liên hoa C250

Phật bà tọa Liên hoa C250

(Mã hàng: KT004)

Còn hàng

250.000.000 VNĐ

Phật ngồi dưới cành trúc C250

Phật ngồi dưới cành trúc C250

(Mã hàng: KT003)

Còn hàng

250.000.000 VNĐ

Tượng Phật Bà Quan Âm

Tượng Phật Bà Quan Âm

(Mã hàng: TPVN)

Còn hàng

Liên Hệ