Tây Du Ký

Giá tiền: 280.000 VNĐ
nút mua hàng nhanh

-Chất liệu: Đất nung

-Công dụng: Đốt nhang nụ