kí tự   TRẦM CẢNH - KỲ NAM   kí tự   Trầm hương miếng
1
Miếng xước ngang

Miếng xước ngang

(Mã hàng: TT)

Còn hàng

65.000.000 VNĐ

Miếng mắt tử Việt Nam 243g-150

Miếng mắt tử Việt Nam 243g-150

(Mã hàng: TM055)

Còn hàng

36.450.000 VNĐ

Miếng mắt tử Lào 216g-150

Miếng mắt tử Lào 216g-150

(Mã hàng: TM051)

Còn hàng

32.400.000 VNĐ

Miếng mắt tử Lào 365g-150

Miếng mắt tử Lào 365g-150

(Mã hàng: TM053)

Còn hàng

54.750.000 VNĐ

Miếng mắt tử Lào 252g-150

Miếng mắt tử Lào 252g-150

(Mã hàng: TM050)

Còn hàng

37.800.000 VNĐ

Tốc kiến Việt Nam (527g)

Tốc kiến Việt Nam (527g)

(Mã hàng: TM)

Còn hàng

Liên Hệ

Miếng tốc kiến Ma Lai (300g)

Miếng tốc kiến Ma Lai (300g)

(Mã hàng: TKML003)

Còn hàng

13.500.000 VNĐ

Miếng tốc kiến Ma Lai 600g

Miếng tốc kiến Ma Lai 600g

(Mã hàng: TKML002)

Còn hàng

45.000.000 VNĐ

Miếng xước ngang 800g

Miếng xước ngang 800g

(Mã hàng: MXN001)

Còn hàng

60.000.000 VNĐ

Miếng Việt Nam

Miếng Việt Nam

(Mã hàng: TM)

Còn hàng

Liên Hệ

Miếng Việt Nam

Miếng Việt Nam

(Mã hàng: TM)

Còn hàng

Liên Hệ

Miếng Việt Nam

Miếng Việt Nam

(Mã hàng: TM)

Còn hàng

Liên Hệ

Miếng Việt Nam

Miếng Việt Nam

(Mã hàng: TM)

Còn hàng

Liên Hệ

Miếng mắt tử  Lào 300g-150

Miếng mắt tử Lào 300g-150

(Mã hàng: TM052)

Còn hàng

Liên Hệ

Miếng Ma Lai 0,9kg-C36

Miếng Ma Lai 0,9kg-C36

(Mã hàng: TM070)

Còn hàng

32.400.000 VNĐ

Miếng trầm Việt Nam

Miếng trầm Việt Nam

(Mã hàng: TM)

Còn hàng

Liên Hệ

Miếng Ma Lai 1.210kg - C36

Miếng Ma Lai 1.210kg - C36

(Mã hàng: TM067)

Còn hàng

43.560.000 VNĐ

Miếng Ma Lai

Miếng Ma Lai

(Mã hàng: TM074)

Còn hàng

32.400.000 VNĐ

Miếng mắt tử Việt Nam 905g-C150

Miếng mắt tử Việt Nam 905g-C150

(Mã hàng: TM062)

Còn hàng

135.750.000 VNĐ

Miếng mắt tử 2kg

Miếng mắt tử 2kg

(Mã hàng: TM)

Còn hàng

Liên Hệ

Miếng Ma Lai 750g-C36

Miếng Ma Lai 750g-C36

(Mã hàng: TM071)

Còn hàng

27.000.000 VNĐ

Miếng Ma Lai

Miếng Ma Lai

(Mã hàng: TM)

Còn hàng

Liên Hệ

Miếng Ma Lai 1063g-C36

Miếng Ma Lai 1063g-C36

(Mã hàng: TM072)

Còn hàng

38.270.000 VNĐ

Miếng mắt tử Việt Nam 810g-C150

Miếng mắt tử Việt Nam 810g-C150

(Mã hàng: TM064)

Còn hàng

121.500.000 VNĐ

Miếng mắt tử Việt Nam 810g-C150

Miếng mắt tử Việt Nam 810g-C150

(Mã hàng: TM064)

Còn hàng

121.500.000 VNĐ

Miếng Ma Lai 0,85kg-C36

Miếng Ma Lai 0,85kg-C36

(Mã hàng: TM069)

Còn hàng

30.600.000 VNĐ

Miếng mắt tử Việt Nam 485g-C150

Miếng mắt tử Việt Nam 485g-C150

(Mã hàng: TM063)

Còn hàng

72.750.000 VNĐ

Miếng VN chìm 12,8g C300

Miếng VN chìm 12,8g C300

(Mã hàng: TM039)

Còn hàng

6.750.000 VNĐ

Miếng VN chìm 27,3g C550

Miếng VN chìm 27,3g C550

(Mã hàng: TM040)

Còn hàng

12.380.000 VNĐ

Miếng VN chìm 35g C700

Miếng VN chìm 35g C700

(Mã hàng: TM038)

Còn hàng

15.750.000 VNĐ

Miếng Việt Nam 322g C300

Miếng Việt Nam 322g C300

(Mã hàng: MVN004)

Còn hàng

300.000.000 VNĐ

Trầm mắt tử Malay 300g

Trầm mắt tử Malay 300g

(Mã hàng: TM)

Còn hàng

Liên Hệ