kí tự   SẢN PHẨM TRẦM HƯƠNG KHÁC   kí tự   Sánh trầm hương
1
Sánh vườn K1

Sánh vườn K1

(Mã hàng: SA010)

Còn hàng

20.000.000 VNĐ

Sánh vườn K7

Sánh vườn K7

(Mã hàng: SA011)

Còn hàng

15.000.000 VNĐ

Sánh miếng loại A

Sánh miếng loại A

(Mã hàng: SA005)

Còn hàng

28.000.000 VNĐ

Sánh miếng loại B+

Sánh miếng loại B+

(Mã hàng: SA006)

Còn hàng

20.000.000 VNĐ

Sánh miếng loại B

Sánh miếng loại B

(Mã hàng: SA007)

Còn hàng

15.000.000 VNĐ

Sánh miếng loại C

Sánh miếng loại C

(Mã hàng: SA008)

Còn hàng

7.000.000 VNĐ

Sánh miếng loại C-

Sánh miếng loại C-

(Mã hàng: SA009)

Còn hàng

5.500.000 VNĐ