kí tự   HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

* Sau khi lựa chọn sản phẩm trầm hương Kim Long, Quý khách thanh toán vào tài khoản (kể cả phí giao hàng):

- Số TK: 0451001882622

Chủ tài khoản: Đoàn Tuyết Lan

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội.

- Số TK: 14020970108010

Chủ tài khoản: Đoàn Tuyết Lan

Ngân hàng Teckcombank chi nhánh Láng Hạ, Hà Nội

* Khi thanh toán, Quý khách nhớ ghi chú: Thanh toán cho đơn hàng số …………. (số đơn hàng được xác nhận qua email).
 

Sau khi kiểm tra tiền đã chuyển về 2 số tài khoản trên, chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách để xác nhận thông tin và tiến hành chuyển hàng tới quý khách. Trong vòng 2 ngày tính từ thời điểm chuyển tiền, nếu quý khách không thấy chúng tôi liên lạc, vui lòng gọi số 024 3783 3160.

Xin trân trọng cảm ơn./.